TANDA | TANDA KELALAIAN

         Allah telah memperingatkan hamba-Nya agar tidak menjadi orang-orang yang lalai. Di antara tanda kelalaian yang paling jelas adalah meninggalkan zikir.

      Allah swt. berfirman:
"Dan sebutlah nama Tuhan mu dalah hati mu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai". (Al-A'raaf:205)

Comments